TAX FREE KUPOVINA

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE

- ZPPPDV obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju) (Obrazac ZPPPDV)
- kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrednost mora biti veća od 50 EUR + pdv  po srednjem kursu NBS, pri čemu prodavac izdaje:
1) fiskalni račun u punom iznosu
2) popunjen obrazac ZPPPDV u tri primerka
3) faktura na ime i prezime kupca

OBAVEZE KUPCA
- da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine
- da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overi obrazac REF 4 kao i fakturu za kupljenu robu.

POVRAĆAJ PDV-a
- izvršiti samo u slučaju ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1) Kupac je obavezan da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat ZPPPDV obrazac, putem e-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji pošalje sken svog pasoša i overen ZPPPDV obrazac od strane carine radi provere.
2) kupac dostavlja prodavcu originalni račun i ZPPPDV obrazac overen od strane carine
3) pravo na povraćaj pdv-a se ostvaruje isključivo ako overen ZPPPDV i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine.

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj pdv-a neophodno je da prilikom kupovine uređaja prilože sledeća dokumenta:

AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade
- SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
- potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA
- LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
- potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)
- kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)
- PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-a.