Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Cyclo Mania International d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.cyclomania.rs
 
O B A V E Š T A V A
- da se prodaja robe putem internet sajta www.cyclomania.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Cyclo Mania International d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: cyclomaniawebshop@gmail.com
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.cyclomania.rs
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.cyclomania.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.cyclomania.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 5000 rsd.
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-5 radnih dana (sem ako nije dostupna) putem kurirske službe BEX Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.cyclomania.rs
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.cyclomania.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci ili putem  e-bankinga
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe u ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je sajt www.cyclomania.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila u ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.cyclomania.rs
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije
 
S poštovanjem,                                  
Cyclomania

string(0) ""
string(0) ""